payoff
swoosh
afspraak

Disclaimer

Medisch Back Neck Centrum in Den Haag spannen zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze website. Ook streven wij naar een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.

Medisch Back Neck Centrum in Den Haag behouden zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze website te wijzigen. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaarden Medisch Back Neck Centrum in Den Haag geen enkele aansprakelijkheid indien er sprake mocht zijn van storingen, onderbrekingen van, fouten en/of vertraging in het verstrekken van informatie.

Medisch Back Neck Centrum in Den Haag kunnen niet garanderen dat naar hen gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Medisch Back Neck Centrum in Den Haag aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.