payoff
swoosh
afspraak

Hoe verloopt het behandeltraject

Uzelf of een verwijzer maakt een telefonische afspraak, waarna wij u verzoeken onze vragenlijst in te vullen. Tijdens het intakegesprek in ons Centrum wordt de aard van uw klacht(en) besproken. Hierna volgt een uitgebreid bewegingsonderzoek, waarbij de behandelaar vaststelt wat de oorzaak van de klachten is. Nadat de diagnose is gesteld, wordt een persoonlijk behandelplan opgesteld. Wij streven ernaar om dit traject te beperken tot drie à vier behandelingen. Daarnaast krijgt u ook houdingsadviezen en oefeningen om thuis uit te voeren. Deze zijn een essentieel onderdeel van de behandeling, en vormen tevens het middel waarmee u ook na de behandeling uw klachten onder controle kunt houden.