payoff
swoosh
afspraak

Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de uitvoering of veiligheid van het onderzoek en/of de behandeling, de bejegening door medewerkers of anderszins. In dat geval wordt u geadviseerd om zo mogelijk uw bezwaren direct kenbaar te maken aan de betrokken medewerker(s). U kunt ook een klacht indienen bij de directie.

Het Medisch Back Neck Centrum is aangesloten bij de NVAMG en dientengevolge ook bij de Stichting Klachtrecht AAG (SKA). Dit is een onafhankelijke stichting die samen met de Nederlandse Patiƫnten Consumenten Federatie (NPCF) een klachtregeling voor complementair werkende artsen heeft opgezet.